Instalacje przemysłowe

Gaz płynny często wykorzystywany jest w różnych dziedzinach przemysłu, rolnictwie, hodowli trzody i drobiu. Posiada największą wartość opałową ze wszystkich źródeł energii. Jest czysty ekologicznie i oszczędny w użytkowaniu. Znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie brak jest dostępu do sieciowych źródeł zasilania.

Gazowe instalacje przemysłowe mogą przybierać bardzo skomplikowaną postać, na dodatek z uwagi na łatwopalność i wybuchowość czynnika transportowanego, roboty wynikające z budowy oraz włączenia do sieci gazowej są zaliczane do prac gazoniebezpiecznych. Zasady wykonywania instalacji określają przepisy Prawa Budowlanego i rozporządzenia wykonawcze odpowiednich ministrów. Elementy instalacji gazowej muszą posiadać odpowiednią szczelność i być przebadane z uwagi na dopuszczalne ciśnienie panujące w instalacji.

Przykładowe zastosowanie instalacji przemysłowych na gaz płynny:
• Hodowla trzody i drobiu
Gaz płynny wykorzystywany jest do zasilania promienników ciepła i nagrzewnic powietrza. Zapewnia doskonałą kontrolę temperatur, co jest niezmiernie istotne szczególnie przy hodowli drobiu.

• Suszarnie roślin uprawnych, zbóż, tytoniu itp.
Ze względu na czystość i całkowitość spalania doskonale spełnia rolę paliwa zasilającego urządzenia stosowane w suszarniach.

• Malarnie i lakiernie
Obiekty te często usytuowane są poza zasięgiem sieci gazowych. Gaz płynny stosuje się w urządzeniach do malowania jaki i lakierowania.

• Obróbka stali, metali, galwanizacja, cynkowanie itp.
Gaz płynny jest doskonałym paliwem dla palników do wytopu i cięcia metalu, podgrzewania blach przeznaczonych do profilowania, opalania piecy grzewczych itp.

Gastronomia, przemysł mięsny, cukiernie i piekarnie
Gaz płynny stosuje się w piecach piekarniczych i innych urządzeniach do obróbki termicznej.

• Przemysł papierniczy i drukarnie
Gaz płynny znajduje zastosowanie w instalacjach zasilających urządzenia do odparowywania wilgoci i suszenia farby drukarskiej.

• Przemysł budowlany
Gaz płynny powszechnie stosuje się przy produkcji bloków betonowych i prefabrykatów.

Pralnie:
• maszyny piorące z ogrzewaniem wody przez palniki gazowe,
• suszarki pralnicze ogrzewane gazem,
• maszyny do maglowania ogrzewane gazem.
Obróbka stali i metali:
• maszyny do cięcia metali palnikami zasilanymi gazem,
• palniki do nagrzewania metali i elementów maszyn,
• palniki do termicznego kształtowania elementów metalowych,
• palniki do oczyszczania z warstw farby i odrdzewiania,
• piece do hartowania płomieniowego elementów metalowych,
• palniki do spawania metali nieżelaznych,
• palniki do miękkiego i twardego lutowania rur z miedzi,
• urządzania do natryskiwania powierzchni metalem,
• gazowe urządzenia suszarnicze w odlewniach.
Budownictwo i budowa dróg:
• promienniki do hartowania prefabrykowanych elementów betonowych,
• nagrzewnice powietrzne do suszenia budynków w budowie,
• promienniki do nagrzewania powierzchni asfaltowych,
• palniki gazowe w urządzeniach do układania mas asfaltowych,
• kochery do podgrzewania mas bitumicznych,
• palniki do zgrzewania pap termozgrzewalnych,
• palniki do podgrzewania taśm termokurczliwych stosowanych w technice instalacyjnej,
• palniki w urządzeniach stosowanych do ogrzewania zwrotnic kolejowych,
• palniki w urządzeniach do rozmrażania wagonów.
Przemysł ceramiczny i wytwarzanie porcelany:
• palniki gazowe w urządzeniach do wyrobu masy szklanej,
• piece tunelowe zasilane palnikami w produkcji opakowań szklanych,
• palniki do wyrobu ozdób choinkowych i innych ozdób szklanych,
• palniki w termicznych pakowarkach stosujących folie termokurczliwe.
Ogrzewanie dużych przestrzeni, hal fabrycznych i sportowych, kościołów:
• systemy ogrzewania dużych hal z wykorzystaniem promienników jasnych,
• systemy ogrzewania dużych hal z wykorzystaniem promienników ciemnych.