Budowa i kompleksowy montaż stacji paliwowych

Jedną z głównych dziedzin działalności firmy jest kompleksowa budowa i montaż stacji paliw płynnych. Obejmuje ona:

  • przygotowanie projektu budowlanego wg wytycznych Inwestora,
  • kompleksowe roboty budowlane, sanitarne i wodno-kanalizacyjne,
  • dostawę i montaż kompletnych zbiorników i dystrybutorów,
  • ochrona katodowa zbiorników paliwowych,
  • ułożenie rurociągów paliwowych i powrotu oparów,
  • próby szczelności zbiorników i rurociągów potwierdzone odbiorem Inspektora UDT,
  • dostawę i montaż wiat,
  • budowę pawilonu obsługi,
  • roboty drogowe i odtworzenie powierzchni,
  • przeprowadzenie procedur administracyjnych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W pracach wykorzystujemy najnowsze technologie stosowane na tym rynku. Posiadamy certyfikaty na wykonawstwo systemów paliwowych FLEXWELL oraz UPP. Wykonujemy instalacje paliwowe w każdym systemie stosowanym na terenie kraju. Klientami naszej firmy są największe koncerny na rynku stacji paliw.