„KONSTECH INWESTYCJE” prowadzi działalność na rynku specjalistycznych usług w zakresie wykonawstwa, eksploatacji i modernizacji obiektów gazowych mających na celu przyjmowanie, magazynowanie i ekspedycję gazu płynnego.

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonawstwo estakad terminali do górnego i dolnego rozładunku cystern kolejowych.

„KONSTECH INWESTYCJE” buduje terminale gazowe „pod klucz”, jak również poszczególne części technologiczne terminali:

  1. stanowiska do przyjmowania gazu płynnego (front spustowo-nalewowy cystern kolejowych)
  2. park zbiornikowy gazu LPG
  3. pompownia (załadunek cystern samochodowych, przeładunek gazu pomiędzy zbiornikami)
  4. sprężarkownia, w której zamontowane są sprężarki przeznaczone do rozładunku cystern kolejowych i odsysania pozostałej fazy gazowej
  5. urządzenia pomiarowe
  6. stanowiska napełniania i rozładunku cystern samochodowych
  7. waga do cystern samochodowych
  8. waga do cystern kolejowych
  9. system sterowniczy terminala
  10. kompleksowe prace budowlane i elektryczne na budowanym obiekcie.