Kontenerowa rozlewnia gazu propan-butan
Przenośny stalowy kontener spełnia rolę pomieszczenia małej rozlewni gazu propan-butan do napełniania wszystkich znormalizowanych butli będących w obrocie na rynku polskim.

Konstrukcja

1. Konstrukcja nośna
Kontener posiada samonośną konstrukcję wykonaną z profili giętych na zimno. Szkielet jest konstrukcją całkowicie spawaną.
Ściany i dach wykonane są z blachy fałdowej trapezowej fabrycznie obustronnie malowanej. Zewnętrzne powierzchnie ścian i dachu są w kolorze szaro-białym.

2. Drzwi
Kontener posiada dwuskrzydłowe drzwi o całkowitej szerokości 2160mm. Rama drzwi jest wykonana z prostokątnego profilu zamkniętego, która wypełniona jest blachą trapezową.

3. Podłoga
Podłoga podzielona jest na dwie części. Na szerokości 500 mm na całej długości podłogę stanowią kraty pomostowe ocynkowane. Poszczególne elementy krat są mocowane do ramy przy pomocy śrub.
Pozostała część podłogi jest wykonana z desek impregnowanych środkiem trudno palnym i pokrytych podestową blachą aluminiową.
Tak skonstruowana podłoga spełnia dwie funkcje – kraty zapewniają dobrą wentylację grawitacyjną, natomiast blacha aluminiowa zabezpiecza przed możliwością iskrzenia.

4. Ściany i dach
Ściany i dach są wykonane z blachy fałdowej trapezowej. Blacha fabrycznie jest obustronnie malowana. Zewnętrzne powierzchnie ścian i dachu są w kolorze szaro-białym. Blachy do konstrukcji szkieletowej są mocowane nitami oraz wkrętami samogwintującymi.

Wyposażenie technologiczne kontenera

Na części podłogi wykonanej z krat są umiejscowione następujące urządzenia technologiczne:

  • uniwersalne urządzenie napełniające,
  • waga pomostowa pełnouchylna,
  • ręczna pompa tłokowa,
  • stojak do butli,
  • wewnętrzna instalacja doprowadzająca gaz do urządzenia napełniającego,
  • elastyczne przewody do gazu z końcówkami przyłączeniowymi.

W kontenerze przewidziana jest wentylacja grawitacyjna, którą zapewnia konstrukcja kontenera oraz wentylacja mechaniczna, którą zapewnia zainstalowany wentylator w wyk. Ex.

Kontener wyposażony jest w urządzenia zabezpieczające przed pożarem. W celu zapewnienia ochrony p-poż. kontener należy wyposażyć w jedną gaśnicę proszkową lub śniegową oraz jeden koć gaśniczy. Na zewnętrznych ścianach kontenera są umieszczone napisy i znaki ostrzegawcze informujące o pracy z gazem propan-butan, oraz zabraniające używania ognia w pobliżu kontenera.

W pobliżu ścian szczytowych są umieszczone dwa czujniki – detektory wykrywające obecność gazu.

Charakterystyka techniczna

 WyszczególnienieWartość
1Długość gabarytowa5630 mm
2Długość konstrukcji nośnej5530 mm
3Szerokość zewnętrzna2340 mm
4Wysokość zewnętrzna2760 mm
5Wysokość wewnętrzna2438 mm
6Wysokość cokołów fundamentowych200 mm
7Masa konstrukcji1850 kg
8Masa brutto2300 kg