Stacje autogaz ze zbiornikami naziemnymi i podziemnymi LPG

Gotowe moduły stacji ze zbiornikami naziemnymi i podziemnymi wśród szerokiego wachlarza odbiorców krajowych trafiają również na rynek Europy Południowej, Północnej i Wschodniej.

Oferujemy kompleksowe wykonanie stanowiska tankowania LPG, w tym:

 • kompletny projekt budowlany
 • roboty budowlane z wykonaniem fundamentów
 • roboty montażowe z dostawą zbiorników, dystrybutora i pompy gazu oraz kompletnej armatury i rurociągów LPG
 • próby szczelności zbiorników i systemu rurociągowego z potwierdzonym odbiorem przez Inspektora UDT
 • odbiory państwowe i pozwolenie na użytkowanie

Stacja autogazu składa się z nastepujących elementów:

 • Zbiornik gazu naziemny lub podziemny – preferowana pojemność zbiornika: 4 850l, 6400 l, 9200 l – 1/2 szt – dla stacji naziemnej i 6,4m3, 9,2m3, 10m3, 15m3, 20m3 – dla stacji podziemnej
 • Pompa gazu z silnikiem elektrycznym
 • Dystrybutor (odmierzacz) gazu z licznikiem
 • Rurociągi i armatura lpg
 • Wiata nad dystrybutorem LPG (opcja dodatkowa)
 • Rurociągi gazu dystrybutor-pompa lpg (stalowe lub elastyczne)
 • Ochrona katodowa – dla zbiorników podziemnych
 • Instalacja elektryczna i sterowania
 • Instalacja uziemiająca

Ekologia
W warunkach zewnętrznych gaz płynny po wydostaniu się z instalacji natychmiast odparowuje nie powodując skażenia gleby i wód gruntowych.