O nas

KONSTECH INWESTYCJE wyspecjalizowała się w dostawach, budowie i montażu stacji paliw i stacji autogaz ze zbiornikami naziemnymi i podziemnymi „pod klucz”, rozlewni gazu, technologicznych instalacji grzewczych dla przemysłu, kontenerowych rozlewni gazu
Jako firma zajmująca się wykonawstwem posiadamy niżej wymienione uprawnienia:

  • Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
  • Urzędu Dozoru Technicznego
  • do wytwarzania w zakresie montażu rurociągów przesyłowych do gazów, rurociągów przesyłowych do cieczy
  • do wytwarzania elementów rurociągów oraz pokrywy włazów z króćcami do zbiorników LPG
  • do wytwarzania rurociągów technologicznych, rurociągów technologicznych do cieczy
  • do modernizacji rurociągów technologicznych
  • Certyfikaty do montażu rurociągów paliwowych systemu UPP
  • Certyfikaty do montażu rurociągów paliwowych i gazowych systemu Brugg
KONSTECH INWESTYCJE posiada halę produkcyjną wyposażoną w obrabiarki do obróbki skrawania, a także sprzęt spawalniczy do spawania elektrycznego w osłonie Argonu i CO2 oraz spawania gazowego. Spawacze posiadają aktualne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do spawania instalacji gazowych w/w metodami.
Firma posiada wyspecjalizowane brygady montażowe i budowlane wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenia robót na budowach zewnętrznych. Nadzór nad budową i montażem instalacji paliwowych i LPG sprawują uprawnieni inżynierowie z wieloletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym.
Instalacje przez cały czas są udoskonalane i modernizowane. Jest to wynik strategii firmy, której celem jest oferowanie Klientom produktów o najwyższej jakości i estetyce wykonania.
KONSTECH INWESTYCJE obecnie przygotowuje się do dalszego poszerzenia wachlarza oferowanych przez niego usług, a także prowadzi działalność handlową urządzeniami do LPG.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie, rozległą wiedzę i udokumentowanie kwalifikacje zawodowe firmy i personelu. Przestrzeganie uznanych procedur bezpieczeństwa robót budowlano-montażowych szczególnie na pracujących stacjach paliwowych największych firm działających w Polsce, pozwalają żywić nadzieję, że oferta naszych produktów cieszyć się będzie Państwa zainteresowaniem.