услуги

Jako Firma cechuje nas wszechstronność

Jednym z podstawowych zakresów działania naszej firmy jest serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich urządzeń stacji paliw i LPG oraz instalacji technologicznych LPG.

Z roku na rok klienci naszej firmy przywiązują większą wagę na niezawodne serwisowanie stacji paliw i LPG i dlatego firma KONSTECH INWESTYCJE wychodzi naprzeciw problemom wynikającym z eksploatacji stacji.

Serwisanci firmy przechodzą cykliczne szkolenia w zakresie serwisowania urządzeń znajdujących się na stacjach paliw płynnych. Posiadana wiedza i doświadczenie są niekwestionowanym atutem dla sprawnego zlokalizowania i usunięcia uszkodzeń  i usterek zakłócających pracę instalacji.
Serwis obejmuje wszystkie urządzenia będące zakresem dostaw i montażu dla wszelkiego typu instalacji LPG.
Konstech Inwestycje  przeprowadza rewizje wewnętrzne zbiorników gazowych. Specjalistyczny sprzęt jaki posiadamy umożliwia przeprowadzanie rewizji zbiorników o bardzo dużych kubaturach.

Współpracujemy z biurem projektowo-konstrukcyjnym zatrudniającym projektantów z uprawnieniami w branżach architektury, konstrukcji budowlanych, instalacji sanitarnych, gazowych, konstrukcji zbiorników ciśnieniowych, urządzeń technologicznych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, BHP i sanitarno-higienicznych. Wykonujemy projekty technologiczne, budowlane i elektryczne. Wykonujemy dokumentację projektową w niżej wymienionych etapach:

 • Koncepcja i WZ i ZT
 • projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę
 • projekt budowlany wykonawczy

Firma świadczy następujący zakres w poszczególnych branżach:

 1. branża technologiczna: projekt technologiczny dla obiektów instalacji paliw i LPG, magazynowania gazu, ogrzewania płynnym gazem, awaryjnego zasilania urządzeń produkcyjnych, terminali gazu
 2. branża budowlana: architektura i konstrukcje instalacji technologicznych i przemysłowych, konstrukcje pod urządzenia technologiczne, plany zagospodarowania terenu
 3. branża elektryczna: instalacje elektryczne instalacji LPG, ochrona katodowa zbiorników i rurociągów technologicznych.
 4. branża ochrona środowiska: oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

branża geodezyjna: aktualizacja map zasadniczych, przygotowanie materiałów do decyzji o warunkach zabudowy, dokumentacja formalno-prawna do pozwolenia na budowę

Oferujemy usługi spawalniczo-ślusarskie dla firm i osób indywidualnych:

 1. spawanie elektryczne metodą TIG, MAG, MIG oraz elektrodą otuloną z materiałów takich jak aluminium, stal kwasoodporna, nierdzewna i węglowa
 2. naprawy urządzeń i konstrukcji, także drobnych
 3. obróbkę mechaniczną i plastyczną, toczenie i frezowanie, cięcie, gięcie, szlifowanie, wiercenie, gwintowanie metali (aluminium, stal kwasoodporna, nierdzewna, węglowa)
 4. montaż i spawanie rurociągów w przemyśle chemicznym, spożywczym i kosmetycznym
 5. balustrady, barierki
 6. odboje drogowe
 7. ogrodzenia i bramy wjazdowe
 8. pomosty stalowe i estakady
 9. produkcje prototypów, urządzeń i konstrukcji wg klienta lub naszego projektu.

Proponujemy nadzór techniczny nad realizowanymi projektami u klienta oraz doradztwo w doborze urządzeń i technologii spawania.

Usługi wykonujemy w naszym warsztacie lub u klienta.

Naszym klientom zapewniamy:

 1. projektowanie i realizację inwestycji w fazie budowlano-wykończeniowej
 2. kompleksowe projektowanie wyposażenia niestandardowego
 3. dostawę
 4. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Rewizja wewnętrzna polega na wizualnej ocenie stanu technicznego ścianek zbiornika, połączeń spawanych na styku płaszcza z dennicami, połączeń spawanych przy króćcach i w innych miejscach, ocenie stanu technicznego wzmocnień oraz wyposażenia zbiornika (poziomowskaz i inne).

Warunki techniczne Urzędu Dozoru Technicznego dla zbiorników podziemnych LPG wymagają wykonania pomiarów grubości ścianek zbiornika. Rewizje wewnętrzne przeprowadza się w obecności Inspektora UDT.
Rewizję wykonuje się co 10 lat dla zbiorników naziemnych i co 5 lat dla zbiorników podziemnych (co 10 lat w przypadku zastosowania ochrony katodowej).

KONSTECH INWESTYCJE przeprowadza rewizje wewnętrzne zbiorników na własnym specjalistycznym sprzęcie.
Posiadamy własny kompresor, wentylator Ex, zbiornik magazynowy oraz sprzęt zabezpieczający, tj. eksplozymetr oraz detektor gazu. Własny zbiornik magazynowy, którego używamy do przepompowania gazu pozwala na duże oszczędności – rewizja odbywa się bez konieczności podstawienia cysterny gazu.

Przeprowadzamy rewizje zbiorników o standardowych i bardzo dużych kubaturach, np. na rozlewniach itp. Pracownicy firmy pracują wg standardów obowiązujących przy pracach niebezpiecznych w strefach zagrożonych wybuchem. Wszyscy pracownicy posiadają uprawnienia energetyczne.
Firma posiada własne opracowania dot. wymogów BHP oraz prac w strefach niebezpiecznych.

Etapy prac związane z rewizją wewnętrzną:

 • Prace przygotowawcze, w tym przejęcie placu i złożenie oświadczenia u kierownika stacji o przejęciu odpowiedzialności za rejon działania
 • Przetłaczanie fazy ciekłej do zbiornika magazynowego
 • Opróżnianie zbiornika z fazy gazowej
 • Demontaż rurociągów, demontaż pokrywy włazu
 • Zalanie zbiornika wodą
 • Uzyskanie ciśnienia próbnego i odbiór próby z Inspektorem UDT
 • Wypompowanie wody ze zbiornika, wentylowanie, czyszczenie zbiornika
 • Rewizja wewnętrzna zbiornika, sprawdzenie nastawy zaworów bezpieczeństwa z udziałem Inspektora UDT
 • Pomiar grubości ścianki płaszcza i dennic zbiornika ( w przypadku zbiornika podziemnego)
 • Montaż pokrywy włazu, montaż rurociągów
 • Napełnianie zbiornika azotem, próba szczelności, opróżnianie zbiornika z azotu
 • Napełnianie zbiornika gazem propan butan ze zbiornika magazynowego
 • Sprawdzenie szczelności detektorem gazu, uruchomienie instalacji LPG

Firma KONSTECH INWESTYCJE oferuje doradztwo techniczne w zakresie:

 • budowy stacji LPG i instalacji technologicznych
 • serwisu urządzeń
 • modernizacji i remontów wszystkich instalacji LPG.

Konsultacje przeprowadzone są przez personel zapoznany z dyrektywami Unii Europejskiej w związku z tym klienci naszej firmy uzyskują pełną wiedzę w zakresie instalacji LPG.
Doradztwo obejmuje:

 • Projekt techniczny
 • Część technologiczna stacji
 • Konstrukcje zbiorników LPG
 • Wyposażenie stacji w niezbędne urządzenia
 • Serwisowanie instalacji LPG
 • Przeprowadzanie odbiorów instalacji
 • Wymagane dokumenty potrzebne do rozpoczęcia inwestycji związanej z budową instalacji LPG.

 

Szkolenia

KONSTECH INWESTYCJE  oferuje system szkoleń do obsługi instalacji LPG.
Instruktażu udzielają inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem w branży LPG.

Szkolenia obejmują:

 • szkolenie stanowiskowe obsługi stacji LPG
 • szkolenie stanowiskowe obsługi rozlewni gazu
 • szkolenie w zakresie obsługi zbiorników podziemnych
 • szkolenie w zakresie obsługi zbiorników naziemnych
 • szkolenie w zakresie obsługi instalacji technologicznych i grzewczych LPG.